المنتور – مخترعین 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد 5 نفر از مخترعین جوان کشور با اهدای لوح و تندیس جایزه البرز و نیز جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 700 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند. شیوه نامه سال 1401 زمان‌بندی مراحل ثبت نام متقاضیان آزاد مقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک دانشکده […]

مخترعین 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد 5 نفر از مخترعین جوان کشور با اهدای لوح و تندیس جایزه البرز و نیز جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 700 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند. شیوه نامه سال 1401 زمان‌بندی مراحل ثبت نام متقاضیان آزاد

مخترعین 1400

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد شش نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 45 میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند. این نفرات با همکاری بنیاد ملی نخبگان، مفتخر به کسب جایزه نوبل ایرانی گردیدند. شیوه […]

مخترعین 1399

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد شش نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۳۰ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند. این نفرات با همکاری بنیاد ملی نخبگان، مفتخر به کسب جایزه نوبل ایرانی گردیدند. شیوه […]